Stacks Image 36
LEZINGEN &
MASTER CLASSES

VROUWEN
BESLISSEN
DE
TOEKOMST
VAN

HET NIEUWE
(VER)BOUWEN
HET NIEUWE
WONEN
HET NIEUWE
WINKELEN

LEZINGEN & MASTER CLASSES

Stacks Image 442
Stacks Image 459
Stacks Image 114
Stacks Image 488

VISIE & THEMA'S

VOOR WIE?

MASTER CLASSES

TAILOR MADE LEZINGEN

Marketing Innovatie voor Bouwen, Wonen en Winkelen.

O
Gender Marketing

OHet Nieuwe Wonen
OWoningbouw Marketing
OWoningbouw Ontwikkeling 3.0

O
Het Nieuwe Winkelen
ORetail Marketing
OWebshop Optimalisatie
OProductontwikkeling 3.0
Voor iedereen die voor en met consumenten werkt:

OGemeenten & Overheden
OProjectontwikkelaars
OWoningbouwverenigingen

OProducenten
OLeveranciers
ORetailers
OVerkopers
ODienstverleners
OBelangenorganisaties
OOpleiding & Training
In onze masterclasses gaan we een flinke stap verder. Hier maken we de vertaling naar uw project, product, dienst of beleving.

We zoomen in op uw vraag. We houden graag concrete projecten tegen het licht.

We bieden u concrete en direct toepasbare oplossingen.
Uw belang en het doel wat u wilt bereiken, staat voorop in onze lezingen.

We bereiden ons graag in overleg met u goed voor.

Onze presentaties stemmen wij af op uw vraag en de actualiteit. Daarom zijn onze lezingen to the point en steeds een beleving.
Stacks Image 462
Stacks Image 124
Voor onze lezingen
Stacks Image 111
Stacks Image 465

TOEGEVOEGDE WAARDE

TIJDSDUUR

SPEAKERS ACADEMIE

REFERENTIES

De verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke doelgroepen beter begrijpen.

Verhogen van de efficiëntie van:
OMarktonderzoek
OProductontwikkeling
OCommunicatie
OPresentatie
OVerkoop

O
Visie op nieuwe producten, diensten en belevingen
De tijdsduur van de lezing of masterclass bepaalt u.

Een lezing met accent op bewustwording, circa 30 minuten.

Een lezing met bewustwording en de uitwerking in praktische toepassingen, 45 - 90 minuten.

Masterclasses in overleg.
Voor onze lezingen en masterclasses werken wij samen met de Speakers Academy.

Link naar de biografie van Erik Schampers >>
We krijgen mooie reacties op onze lezingen. We enthousiasmeren, hebben diepgang en zetten aan tot handelen.

Enkele van onze referenties zijn:
ONVB - Ontwikkelend Nederland
OKamer van Koophandel
OStadsgewest Haaglanden
OIVBN
O
En vele anderen …..