Stacks Image 909
ONDERZOEK &
TRENDWATCHING

VERLEDEN
EN TOEKOMST
BEGRIJPEN

NIEUWE
KANSEN
HERKENNEN

MARKT ONDERZOEK & TRENDWATCHING

Stacks Image 1014
Stacks Image 1017
Stacks Image 1020
Stacks Image 1023

VISIE

REPRESENTATIEF

TRENDS ONDERZOEK

ONDERZOEK METHODEN

Wij kijken naar de toekomst vanuit gender perspectief. We onderscheiden het mannelijke en het vrouwelijke.

Onze visie dat wij komen uit een consumentenmarkt waarin overwegend mannelijk gedacht en gehandeld wordt.

Onze visie dat we ons steeds sneller bewegen naar een toekomst waarin het vrouwelijke denken en doen verbonden wordt met het mannelijke.
In veel marktonderzoeken wordt voorbij gegaan aan de verschillen tussen vrouwen en mannen.

Als je mannelijke vragen stelt krijg je mannelijke antwoorden die veelal niet representatief zijn voor de vrouwelijke doelgroep.

Als je vrouwelijke vragen stelt, krijg je meer inzicht in de ware motieven van vrouwen én mannen.

Wij maken marktonderzoek representatiever.
OTrends Onderzoek

ODesk Research
OWeb Research
OMistery Guest
OMedewerkers Interviews
OStakeholders Interviews
OConsumenten panels

O
Kwalitatief Onderzoek
OKwantitatief onderzoek