Stacks Image 36
SECOND OPINION
QUICK SCAN

WAT
DOEN
WE
GOED?

WAT
KAN
BETER?

SECOND OPINION

Stacks Image 442
Stacks Image 459
Stacks Image 462
Stacks Image 488

QUICK SCAN

EEN CONCREET ADVIES

TOEGEVOEGDE WAARDE

VOOR WIE?

Veel organisaties zijn zich oprecht niet bewust van de kostbare fouten die zij maken met betrekking tot hun vrouwelijke doelgroep.

Onze Quick Scan geeft u inzicht in wat wat goed en slecht gaat. We onderzoeken de effectiviteit van uw:

OMarketing
OProductontwikkeling
OCommunicatie
OPresentatie
OVerkoop
OAfter Sales

Hoe kan het beter? We vertalen de bevindingen uit de Quiick Scan naar concrete oplossingen en aanbevelingen.

De omvang en vorm van ons onderzoek en advies bepaalt u.

Naast papieren rapportages ontwikkelen wij indien gewenst ook Powerpoint groepspresentaties.

Onze adviezen vormen de basis voor de hieruit te ontwikkelen Strategische Marketing Visie.
OInzicht in faalkosten
OInzicht in nieuwe producten, diensten en belevingen.

Input voor het verhogen van de effectiviteit van:
OMarktonderzoek
OProductontwikkeling
OCommunicatie
OPresentatie
OVerkoop
OAfter Sales

Onze adviezen zijn concreet toepasbaar.
Onze Second Opinion biedt waardevolle informatie voor:
OBestuur
ODirectie
OManagement

Branches:
OWoningbouw
OWoning Inrichting
OWoning Afwerking
OWit- en Bruingoed
OFinanciën & Verzekeringen
OAuto & Motor
OHoreca & Evenementen
OCity Marketing
Stacks Image 111
Stacks Image 124
Stacks Image 22
Stacks Image 1480

VORMEN ONDERZOEK

DOORLOOPTIJD

CONTACT

PROCES

ODesk Research
OMistery Guest
OMedewerkers Interviews
OStakeholders Interviews
OConsumenten panels
OKwalitatief Onderzoek
OKwantitatief onderzoek
Doorlooptijd in overleg en volgens uitgewerkte planning.
Neem contact op met Erik Schampers voor meer informatie.
1Kennismakingsgesprek 2Briefing en definitie Scan
3Offerte
4Uitvoering Quick Scan
5Bespreking 1e Rapportage
6Eindrapportage