Onderstaand enkele publicaties waaraan GenderMarketing medewerking verleend heeft.
Artikel over toegepaste Gender Marketing voor (ver)bouwen en wonen.
Artikel over toegepaste Gender Marketing voor Retail
Artikel over toegepaste Gender Marketing voor (ver)bouwen en wonen.
Presenatie t.b.v Symposium Lous Scheepers - 16 september 2013