Stacks Image 36
HET NIEUWE WINKELEN
RETAIL
MARKETING
GROOTSE
VERANDERINGEN
IN
ONS
WINKEL
LANDSCHAP

RETAIL 2020
VANUIT
VROUWELIJK
PERSPECTIEF

HET NIEUWE WINKELEN

Stacks Image 1084
Stacks Image 1087
Stacks Image 1171
Stacks Image 1093

GENDER MARKETING VOOR RETAIL

HET NIEUWE WINKELEN

WEBSHOP OPTIMALISATIE

CITY RETAIL MARKETING

De consumentenmarkt maakt een explosieve omslag door van een “mannelijke” aanbod gestuurde markt naar een “vrouwelijke” vraag gestuurde markt waarin de klant koningin is.

In de toekomst van Het Nieuwe Winkelen hebben vrouwen een alles bepalende stem. In de winkel en op het internet.

Wij ontwikkelen vrouw- en manbewuste marketing strategieën voor Het Nieuwe Winkelen.
Hoe ziet de toekomt voor retail er uit? Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen?

Winkelen als vrijetijdsbesteding en praktisch webshoppen?

Graag presenteren wij u onze visie op Retail 2020, vanuit vrouwelijk én mannelijk perspectief.

Gender Marketing legt andere accenten. We zien andere kansen en bedreigingen.
Webshops worden door vrouwen anders beleefd en gebruikt als door mannen. Unisex websites zijn daarom niet optimaal.

Gender Marketing ontwikkelt sekse-bewuste strategieën voor webshop conversie optimalisaties.
De marketing van de winkel en het winkelgebied zelf.

Hoe krijgt u de consument in uw winkel en winkelgebied? Hoe zet u winkelbezoek om in succesvolle verkoop?

Hoe maakt u het winkelgebied aantrekkelijker?

Gelder Marketing helpt gemeenten, retailers en horeca om aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelomgevingen te creëren.