Stacks Image 36
HET NIEUWE (VER)BOUWEN
OPLOSSINGEN
VOOR
(VER)BOUWEND
NEDERLAND

MET
INSPIRATIE
VAN DE
CONSUMENT
ALS
STARTPUNT

HET NIEUWE (VER)BOUWEN

Stacks Image 1127
Stacks Image 694
Stacks Image 1123
Stacks Image 649

VOOR VERBOUW & NIEUWBOUW

LOKALE WOONSHOPS / WOON CO-CREATIE CENTRA

MEER INFORMATIE

NATIONAAL WOON INSPIRATIE CENTER

Inspiratie als startpunt voor nieuwbouw en verbouw van woningen.

Integratie van de nieuwste inzichten in consumentengedrag en het nieuwe winkelen.
Voor stimulering van de lokale woningmarkt, verbouw en nieuwbouw.

Werknaam WoonShop.
Uit concurrentie overwegingen treft u nog geen uitgebreide beschrijvingen aan.

Neem contact op met Erik Schampers voor meer informatie.
+31 (0)6 46 42 87 36
Voor stimulering van de Nederlandse woningmarkt, verbouw en nieuwbouw.

Werknaam Oase Domus.