Stacks Image 5
HET
NIEUWE

WONEN
WONINGBOUW
MARKETING
NAAST
DE
HARDE
STENEN
OOK
DE
ZACHTE
WAARDEN
BEGRIJPEN

WONINGBOUW MARKETING

Stacks Image 767
Stacks Image 773
Stacks Image 240
Stacks Image 800

GENDER MARKETING VOOR WONINGBOUW

GENDERMARKETING EFFECTIEVER

TOEGEVOEGDE WAARDE

ONZE INTEGRALE DIENSTVERLENING

Vrouwen zijn voor meer dan 85% beslissend in het kiezen, kopen, bouwen en verbouwen van de woning.

De afstand tussen de mannelijke denkende woningbranche en de vrouwelijke beslisser is nog heel groot. Hierdoor worden (onbewust) veel kostbare fouten gemaakt.

Door naast de harde stenen ook de zachte vrouwelijke waarden te begrijpen ontwikkelt u betere woningen met succesvolle verkopen.
We maken de marketing, ontwikkeling en verkoop van woningen effectiever.

We verhogen de kwaliteit van:
OMarktonderzoek
OProductontwikkeling
OCommunicatie
OPresentatie
OVerkoop
OAfter Sales

Onze aanpak bewijst zich in de parktijk door een veelvoudig rendement.
OBetere verkopen!

OLager ontwikkelingsrisico
OLagere ontwikkelingskosten
OHogere verkoopsnelheid
OHogere winstgevendheid

OBetere Woningen

Neem contact met ons op voor meer informatie over de behaalde resultaten.We zetten ons in voor het beste resultaat door middel van onze integrale dienstverlening:

O
Marktonderzoek >>
OLezingen >>
OMaster Classes >>
OWorkshops >>
OSecond Opinion >>
O
Quick Scan >>
OStrategie Ontwikkeling >>
OProces Begeleiding >>
OVerkoop Trainingen >>

Losse elementen inzetten kan natuurlijk ook.

WERKVELDEN

Stacks Image 841
Stacks Image 844
Stacks Image 847
Stacks Image 850

ONTWIKKELING NIEUWBOUW WONINGEN

VERKOOP BESTAANDE WONINGEN

REFERENTIES

WOON-CO-CREATIE WORKSHOPS

Integrale visie op het vraagbewuste ontwikkeling en verkoop/verhuur van woningbouw.

Weten wat de toekomstige bewoners echt willen is onze expertise.

Minder risico en kosten. Betere verkopen en rendementen.
Visie op de vrouwbewuste verkoop van bestaande woningbouw.

Integratie van vrouwelijke waarden in marketing, communicatie, presentatie en het verkoopproces.

De verkoopwaarde met meer dan 5% verhogen.
Wilt u meer weten over de resultaten die wij boeken?

Neem contact met ons op voor onze uitgebreide referenties.
Woon-Co-Creatie helpt projectontwikkelaars en gemeenten om samen met (toekomstige) bewoners de collectieve woonomgeving en individuele woningen vorm te geven.

WoonCoCreatie vormt onze basis voor succesvolle woonprojecten.