Stacks Image 1478
GENDER
MARKETING
WEET
U
WAT
UW
VROUWELIJKE
DOELGROEP
WENST
EN
HOE
U
DIT
KUNT
ONTWIKKELEN
EN
VERKOPEN?

GENDER MARKETING / SEKSE MARKETING

Stacks Image 923
Stacks Image 926
Stacks Image 929
Stacks Image 932

WAAROM GENDER MARKETING?

WAT IS GENDER MARKETING?

BEGRIJPEN VAN VERSCHILLEN

VROUWEN BESLISSEN

Vrouwen zijn voor meer dan 85% beslissend in nagenoeg alle consumentenaankopen.

De afstand tussen de mannelijke denkende branches en de vrouwelijke beslisser is nog heel groot. Hierdoor worden (onbewust) veel kostbare fouten gemaakt.

Door de wensen en wegingsfactoren van de vrouwelijke doelgroep te begrijpen ontwikkelen wij betere producten, diensten en belevingen met succesvolle verkopen.
GenderMarketing is de internationale aanduiding voor de toepassing van genderwetenschappen in de marketing van producten en diensten.

Gender Marketing is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen en heeft een gedegen en stabiele basis die op feiten berust.

GenderMarketing is ook de naam van ons adviesburo.
Mannen en vrouwen zijn verschillend in veel aspecten: in de wijze waarop we ons oriënteren, we kiezen, beslissen en kopen. Dat ervaren we allemaal iedere dag.

GenderMarketing vertaalt de verschillen tussen mannen en vrouwen naar een effectievere aanpak van:

OMarktonderzoek
OProductontwikkeling
OCommunicatie
OPresentatie
OVerkoop
OAfter Sales
Vrouwen zijn beslissend voor:

OWoning inrichting > 90%
OEen "nieuw" huis > 90%
OWoning verbetering > 80%

OFMCG > 85%
OAuto's > 50-85%
OElektronica > 50%
OFinanciële diensten > 80%
OVakanties > 90%
OGezondheidszorg > 80%

* Doelgroep 25+ met relatie.
Stacks Image 963
Stacks Image 972
Stacks Image 969
Stacks Image 966

VOOR WIE?

DIENSTVERLENING

IS GENDERMARKETING NIEUW?

TOEGEVOEGDE WAARDE

Voor iedereen die voor en met consumenten werkt.

OProductontwikkelaars
OProducenten
OLeveranciers
ORetailers
OVerkopers
ODienstverleners

O
Belangenorganisaties
OOverheid
OOpleiding & Training
Onze totaaloplossing indien u dat wenst:

O
Marktonderzoek >>
OLezingen >>
OMaster Classes >>
OWorkshops >>
OSecond Opinion >>
O
Quick Scan >>
OStrategie Ontwikkeling >>
OProces Begeleiding >>
OVerkoop Trainingen >>

Losse elementen inzetten kan natuurlijk ook.
Nieuw aan Gender Marketing is de grondslag. Het gedegen wetenschappelijke onderzoek naar de verschillen van seksen op fysieke, psychische, emotionele en mentale niveaus maar ook de  verschillen en de invloed die beide hebben op sociale, maatschappelijke en economische niveau.
 
Als je deze kennis bezit ben je in de gelegenheid op zowel producten als communicatie op die manier te ontwikkelen en vorm te geven die aansluit bij vrouwelijk consument.
De toepassing van Gender Marketing resulteert in:

OLagere ontwikkelingsrisico's
OLagere ontwikkelingskosten
OLagere verkoopkosten
OVoorkomen van faalkosten!

OBetere communicatie
OBetere producten
OBetere presentatie
OBetere verkopen
OMeer klantentrouw